راهنمای خرید با کش بک از فروشگاه های تهران با اپلیکیشن داپ‌اَپ

با استفاده از اپلیکیشن داپ‌اَپ هزاران کسب و کار مختلف در ۱۱۷ گروه صنفی، مجموعه فروشگاه هایی هستند که بخشی از پول هر خرید را به شکل کش بک به شما برمی‌گردانند.