معرفی کش بک در کنار سایر روش‌های مدیریت هزینه های زندگی

مدیریت هزینه های زندگی با کش بک داپ‌اَپ به شما امکان می‌دهد تا بخشی از مبلغ هر خرید را مجددا به شکل نقدی در کیف‌‍‌پول اپلیکیشن دریافت کنید.