کش‌بک با داپ‌اَپ؛ کوتاه و مختصر و مفید

با کش‌بک می‌توانید بخشی از پول تمام خریدهای روزانه در شهر تهران را به کیف‌پول خود برگردانید و بار دیگر از آن استفاده کنید.آدم‌ها در طول زندگی‌شان نیازهای مختلفی دارند و یکی از راه‌های اصلی برآوردن نیازها خرید کردن است.