وبلاگ

راه و رسم پولدار شدن را در وبلاگ داپ‌اَپ بیاموزید. با ما هر هفته درباره موضوعاتی مثل کشبک ، برگشت پول ، کسب درآمد ، افزایش مشتری ، مدیریت هزینه و اقتصاد خانواده بخوانید.

کش‌بک با داپ‌اَپ؛ کوتاه و مختصر و مفید

کش ‌بک با داپ‌اَپ؛ کوتاه و مختصر و مفید

با کش‌بک می‌توانید بخشی از پول تمام خریدهای روزانه در شهر تهران را به کیف‌پول خود برگردانید و بار دیگر از آن استفاده کنید.آدم‌ها در طول زندگی‌شان نیازهای مختلفی دارند و یکی از راه‌های اصلی برآوردن نیازها خرید کردن است.